Sztuka jest ponadczasową jakością o uniwersalnych i niezaprzeczalnych wartościach, impulsem, który niesie życie nieożywionym, rozwija odwagę słuchania siebie nawzajem, patrzenia i pokazuje drogę ciągłego poszukiwania, gdzie granice są przekraczane, a wiara w niemożliwe jest dozwolona. (c) Maggie Szuszkiewicz